STUDIUM ACADEMICUM

Specialistische Personen- & Familierecht opleidingen in Zeeland

CURSUSSEN

Voor 2018 zijn er geen cursussen ingepland

Wie zijn wij

Sarah Köller, sinds 2000 gespecialiseerd familierechtadvocaat en mediator.

Adviesraad

  • ir. A.P. (Adri) de Buck – voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences
  • Dr. Willem van den Broeke – Senior Lecturer aan de University College Roosevelt
  • Jaantje Thiadens – remedial teacher en eigenaar van het Leerpunt
  • mr. C.E.J.E. (Claudine) Kouijzer – advocaat/partner Kalle Advocatuur

TOELICHTING TOEKENNING OPLEIDINGSPUNTEN

Alle aangeboden opleidingen zijn op voorhand door de Orde van Advocaten Zeeland – West Brabant geaccrediteerd.

De regelgeving met betrekking tot de toekenning van de opleidingspunten is sinds 1 januari 2012 gewijzigd. Een advocaat mag zelf bepalen of hij/zij de gevolgde cursus of bijeenkomst “puntenwaardig” acht. Het aantal opleidingspunten kunt u zelf berekenen en meenemen bij de CCV.

De Orde stelt als eisen aan de te volgen cursus of bijeenkomst:

de cursus moet ten goede komen aan de vakbekwaamheid van de advocaat;

er wordt voldaan aan alle voorwaarden uit artikel 4 Regeling vakbekwaamheid en de cursus komt hiermee in aanmerking voor puntentoekenning. In artikel 4 is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn en dat, indien relevant, deskundige docenten hieraan hun medewerking verlenen.

De docenten van Studium Academicum voldoen aan deze eisen.

Het volgen van een uur onderwijs (netto) staat gelijk aan één opleidingspunt.

De advocaat dient aan te kunnen tonen dat het onderwijs is gevolgd of gegeven. Dat kan door middel van het overleggen van een schriftelijk bewijs van deelname/docentschap en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld en op welke tijdstippen dit heeft plaatsgevonden.

U dient bij aanvang en einde van de cursus/bijeenkomst de presentielijst in te vullen en te paraferen. Na afloop van de cursus/bijeenkomst sturen wij u zo spoedig mogelijk het certificaat van deelname toe met daarop de vermelding van de soort cursus/bijeenkomst en het aantal uren dat deze gevolgd is.

Contact

Studium Academicum 

Wijkhuijsweg 10

4356RC Oostkapelle

0118-750290

sarah[email protected]Studium Academicum is een handelsnaam van

COLONIA BV


Disclaimer & Algemene Voorwaarden