STUDIUM ACADEMICUM

Specialistische Personen- & Familierecht opleidingen in Zeeland

CURSUSSEN

dhr. drs. S.J. (Simon) Hogerzeil

Psychose en BOPZ | dhr. drs. S.J. (Simon) Hogerzeil

psychiater bij i-psy te Utrecht (transculturele psychiatrie), hij werkt aan een promotieonderzoek in de psychiatrische epidemiologie

Hij voltooide zijn studie geneeskunde in 2004 aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Tijdens zijn studie verrichte hij o.a. in Hull (Yorkshire) onderzoek naar patronen van slavensterfte in de 18de eeuwse Nederlandse slavenhandel. Het hoogtepunt van zijn studie was echter een stage in Iran waarbij hij een kijkje mocht nemen in de eerstelijns (rurale) geestelijke gezondheidszorg; in die periode koos hij voor de opleiding tot psychiater.

Inhoud cursus Psychose en BOPZ

Simon Hogerzeil, geeft u in alledaagse taal een verfrissende kijk op het onderwerp psychose en de Bopz. Na deze cursus (a) begrijpt u hoe een psychose kan ontstaan, (b) bent u vertrouwd met de bijbehorende psychiatrische terminologie, en (c) heeft u meer zicht op hoe de patiënt en/of de hulpverlener BOPZ procedures ervaren, en welke rol u daar in kunt spelen.


deel 1: Bespreking van psychotische stoornissen vanuit verschillende perspectieven (biologisch, psychologisch, sociologisch). Bespreking van kernbegrippen zoals hallucinaties en wanen. Tenslotte een korte bespreking van nieuwe DSM-5.


Koffie/theepauze


deel 2: Toegespitst op de BOPZ: gesprekstechnieken bij mensen die in de war zijn, interactieve discussie over veel voorkomende situaties/dilemma’s in de BOPZ.

3 PO (vaardigheden)

  14 november 2017

  12:30 - 16:00 uur

  295,- (ex. btw)

  De Goese Golf, Krukweg 31, 4465 BH GOES

Wie zijn wij

Sarah Köller, sinds 2000 gespecialiseerd familierechtadvocaat en mediator.

Adviesraad

  • ir. A.P. (Adri) de Buck – voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences
  • Dr. Willem van den Broeke – Senior Lecturer aan de University College Roosevelt
  • Jaantje Thiadens – remedial teacher en eigenaar van het Leerpunt
  • mr. C.E.J.E. (Claudine) Kouijzer – advocaat/partner Kalle Advocatuur

STUAC werkt samen met het 

KennisNetwerk Relatie & Scheiding

Om zaken zo efficiënt mogelijk te regelen werkt STUAC samen met het KennisNetwerk Relatie & Scheiding. Dit zal met name voor u zichtbaar worden bij het bestelproces van een opleiding. 


SARAHKÖLLER, Studium Academicum en KennisNetwerk Relatie & Scheiding zijn alle drie handelsnamen van COLONIA BV.

TOELICHTING TOEKENNING OPLEIDINGSPUNTEN

Alle aangeboden opleidingen zijn op voorhand door de Orde van Advocaten Zeeland – West Brabant geaccrediteerd.

De regelgeving met betrekking tot de toekenning van de opleidingspunten is sinds 1 januari 2012 gewijzigd. Een advocaat mag zelf bepalen of hij/zij de gevolgde cursus of bijeenkomst “puntenwaardig” acht. Het aantal opleidingspunten kunt u zelf berekenen en meenemen bij de CCV.

De Orde stelt als eisen aan de te volgen cursus of bijeenkomst:

de cursus moet ten goede komen aan de vakbekwaamheid van de advocaat;

er wordt voldaan aan alle voorwaarden uit artikel 4 Regeling vakbekwaamheid en de cursus komt hiermee in aanmerking voor puntentoekenning. In artikel 4 is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn en dat, indien relevant, deskundige docenten hieraan hun medewerking verlenen.

De docenten van Studium Academicum voldoen aan deze eisen.

Het volgen van een uur onderwijs (netto) staat gelijk aan één opleidingspunt.

De advocaat dient aan te kunnen tonen dat het onderwijs is gevolgd of gegeven. Dat kan door middel van het overleggen van een schriftelijk bewijs van deelname/docentschap en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld en op welke tijdstippen dit heeft plaatsgevonden.

U dient bij aanvang en einde van de cursus/bijeenkomst de presentielijst in te vullen en te paraferen. Na afloop van de cursus/bijeenkomst sturen wij u zo spoedig mogelijk het certificaat van deelname toe met daarop de vermelding van de soort cursus/bijeenkomst en het aantal uren dat deze gevolgd is.

Contact

Studium Academicum 

Wijkhuijsweg 10

4356RC Oostkapelle

0118-750290

[email protected]Studium Academicum is een handelsnaam van

COLONIA BV


Disclaimer & Algemene Voorwaarden