Page content

Wat is een akte van berusting​

Wat is een akte van berusting​

De akte van berusting​ is de laatste stap, om de echtscheiding definitief te maken. Nadat de echtscheiding door de rechter is uitgesproken, gaat er een beroeps termijn van 6 weken van start. Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter dan kan je binnen de beroepstermijn hoger beroep instellen. De uitspraak van de rechter betekent nog niet dat je bent gescheiden. In veel gevallen levert deze beroepstermijn een onnodige vertraging van de echtscheiding op.

Overal mee eens? akte van berusting​

Middels een akte van berusting geef je bij de rechter aan dat je geen beroep wenst in te stellen. Tegelijkertijd vraag je in dit document aan de ambtenaar van de burgelijke stand de echtscheiding in te schrijven. Je bent het dus eens met de uitspraak. Als je (toekomstige) ex ook via een akte van berusting aangeeft dat hij of zij geen beroep wenst in te stellen, zal de rechtbank hiervan een aantekening hiervan maken op de echtscheidingsbeschikking. Ook de akten van berusting worden door de rechtbank gewaarmerkt.

Na inschrijving bij gemeente echtscheiding definitief

De door partijen ondertekende en gewaarmerkte akten worden samen met de gewaarmerkte echtscheidingsbeschikking verzonden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op het moment dat hij de echtscheiding heeft ingeschreven in de register is de echtscheiding definitief.

Akte van berusting niet ondertekenen

Als een van de partners de akte van berusting niets wenst te ondertekenen, kan de echtscheiding niet direct worden ingeschreven bij de gemeente. Er zal dan gewacht moeten worden tot de beroepstermijn is verstreken. Indien er geen beroep is ingesteld kan alsnog worden overgegaan tot inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. Met enige vertraging is dan de scheiding alsnog definitief.

akte van berusting

Echtscheidings beschikking vergeten in te schrijven

De echtscheidingsbeschikking is zes maanden geldig. Is de beschikking niet binnen die periode ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand dan is er geen sprake van een echtscheiding. Je bent dan dus nog steeds getrouwd. Om alsnog te scheiden zal de hele procedure om te scheiden moeten worden herhaald.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken